Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Šemnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Šemnice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne1.7.1973 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Šemnice
Dubina č.p. 25,
362 72, Kyselka

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Šemnice
  Dubina č.p. 25,
  362 72, Kyselka

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 353 941 106

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.semnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Šemnice
  Dubina č.p. 25,
  362 72, Kyselka

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@semnice.cz 
  musilova@semnice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  5e3b7np

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 78-2478860287
kód banky: 0100
banka: Komerční banka, a.s.

6. IČ

00255033

7. DIČ

CZ00255033, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle 106_1999 Sb. 2023.pdf 2023


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: