Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Rok 2023

OZV 3/2023 obce Šemnice o místním poplatku ze psů - účinnost od 1.1.2024.pdf

OZV 4/2023 obce Šemnice o místním poplatku z pobytu - účinnost od 1.1.2024 .pdf

OZV 5/2023 obce Šemnice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - účinnost od 1.1.2024.pdf

OZV 2/2023 obce Šemnice o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

OZV 1/2023 obce Šemnice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Stanovení cen - vodné a stočné od 1.1.2024.pdf

Rozhodnutí o stanovení cen za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf

 

Rok 2020

OZV 3/2020 o stanovení společného školského obvodu základní školy  
OZV 2/2020 o místním poplatku ze psů 1.3.2020
OZV 1/2020 o místním poplatku z pobytu 1.3.2020

Rok 2018

OZV 2/2018 o místních poplatcích  
OZV 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šemnice  

Rok 2009

OZV č.2/2009 o poplatku za komunální odpad  
OZV č.1/2009 o poplatku za komunální odpad  

Rok 2008

OZV č.1/2008 o poplatku za komunální odpad  

Rok 2007

OZV č.5/2007 o zajišťování veřejného pořádku  
OZV č.4/2007 o komunálním odpadu a nakládání se stavebním odpadem  
OZV č.3/2007 o místních poplatcích  
OZV č.2/2007 o poplatku za komunální odpad  
OZV č.1/2007 o komunálním odpadu  

Usnesení zastupitelstva

Aktuální usnesení zastupitelstva jsou vyvěšena na úřední desce, štítek zastupitelstvo. 

 

Jednací řád zastupitelstva obce Šemnice

 Jednací řád

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací