Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVyvěšeno: 19. 7. 2023
Sejmuto:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy při nedostatku vody v oblasti východního Karlovarska
ORP Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad
příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní
orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),
ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to
s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),
v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,
z a k a z u j e

ve správním území ORP Karlovy Vary
odběry povrchových vod z vodních toků,
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,
odběry povrchových vod a jiné jejich užívání z vodních toků,
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb.,

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 07. 2023 20:45